Hoofd-cassiere Steenkolenmijn Museum (PT)- Valkenburg